| | | AAA
Przedszkole w Michorzewie

Komunikaty

01 lutego 2018 23:00 | Komunikaty

Rekrutacja do przedszkola - rok szkolny 2018/2019

Dokumenty do pobrania ze strony Gminy Kuślin: Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kuslin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz publicznych...

czytaj więcej »

05 marca 2016 20:24 | Komunikaty

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola „Misia Uszatka” w Michorzewie na rok szkolny 2016/2017

Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola, składają corocznie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko zostało wcześniej przyjęte. Druki...

czytaj więcej »

17 lutego 2016 22:00 | Komunikaty

Rekrutacja

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Wójta Gminy Kuślin w sprawie harmonogramu czynności rekrutacji do przedszkola oraz z Uchwałą Rady Gminy Kuslin w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publiczych...

czytaj więcej »

28 maja 2015 21:10 | Komunikaty

Lista dzieci przyjętych do przedszkola w Michorzewie

Lista dzieci przyjętych do przedszkola „Misia Uszatka” w Michorzewie w roku szkolnym 2015/2016 Rocznik 2010 Lemański Franciszek Grzechowiak Marcel &nbs

czytaj więcej »

04 marca 2014 22:07 | Komunikaty

Formularze rok szkolny 2015/2016

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego: podgląd Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:

czytaj więcej »

04 marca 2014 22:06 | Komunikaty

UWAGA RODZICE

Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty określiła zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół: „rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają corocznie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu”....

czytaj więcej »

04 marca 2014 22:05 | Komunikaty

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola im. Misia Uszatka w Michorzewie

I. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola im. Misia Uszatka w Michorzewie 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Misia Uszatka na rok szkolny 2014/2015 obowiązują: kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe, kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły...

czytaj więcej »

04 marca 2014 21:43 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewiez dnia 27 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewiez dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia terminów : postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego do Przedszkola im. Misia Uszatka w Michorzewie Na...

czytaj więcej »